Wanneer kinderen in hun kracht staan zijn het stralende mensjes die zich volop ontwikkelen.

Maar door allerlei oorzaken (prikkels) kunnen kinderen uit hun kracht gehaald worden. Wanneer er sprake is van ‘overprikkeling’ ontstaan er lichamelijke klachten, leer- of gedragsproblemen of emotionele problemen. Zoals bijvoorbeeld:
Huidproblemen, buikklachten/darmproblemen, allergieën, voedingsproblemen, hoofdpijn, vermoeidheid, faalangst, onzeker zijn, woede aanvallen, concentratieproblemen, leerproblemen, druk gedrag, teruggetrokken gedrag, moeilijk contact maken, angsten, slaapproblemen, nachtmerries, huilbaby’s en nog veel meer.

Met mijn methode ga ik op zoek naar de (grootste) bronnen van overprikkeling. Dit benader ik holistisch, dus vanuit de hele persoon. Daarbij zoek ik naar de gevoeligheid voor externe prikkels (prikkels doorgegeven vanuit de zintuigen) en naar de gevoeligheid voor interne prikkels (prikkels vanuit het lichaam). Je kunt daarbij denken aan:
vanuit de zintuigen
– fel licht
– veel te zien
– harde geluiden
– labeltjes in kleren/ kriebelkleren
– brokjes, sliertjes, dingetjes in het eten
– sfeergevoeligheid
– nachtmerries
– monsters zien
op fysiek niveau
– onbalans in de darmflora
– voedselintolleranties
– onbalans ten aanzien van vitaminen, mineralen, hormonen en neurotransmitters
– vaccinatieproblematiek (post-vaccinaalsyndroom)!*
– belasting door medicatie of anticonceptie!*
– niet goed functionerende hersenverbindingen
– stralingsbelasting (WIFI, mobiele telefoons, zendmasten, etc en geopatische belasting)
– belasting door zware metalen (door o.a. vaccinaties, vullingen, beugel, implantaten)
– miasma’s
– HPU of problemen met het eiwit methallothioneine
*Vaccinaties, synthetische oxytocine (weeënopwekkers) en medicaties kunnen (ernstige) gevolgen hebben op fysiek of emotioneel niveau. Het is dan erg belangrijk dat de medicatie ontstoord wordt, waardoor de belasting uit het lichaam verwijderd wordt. Dit is een van mijn expertises.
(De werking van de vaccinaties blijft daarbij intact).

op emotioneel en mentaal niveau
– intense emoties (o.a. verdriet, frustratie, boosheid, angsten)
– er niet bij horen
– pesten
– faalangst
– alleen voelen
– denken dat je het niet kan
– denken dat je niet leuk/mooi/slim bent
etc.

De bronnen van overprikkeling pakken we tenslotte samen aan met behulp van verschillende remedies, supplementen en (kinder)coaching/bewustwording.

Leer- en gedragsproblemen en emotionele problemen kunnen ontstaan doordat er fysiek iets niet in balans, overbelast of geblokkeerd is! Dit wordt vaak niet meegenomen in de zoektocht naar oplossingen, terwijl dit een belangrijke oorzaak kan zijn.

Deze methode is bij ontzettend veel problemen en klachten in te zetten en is voor alle leeftijden.

disclaimer