Ilona Verharen-Suijkerbuijk geeft geen medische adviezen. De bevindingen zijn geen medisch wetenschappelijk (bewezen) feiten en mogen dan ook niet als dusdanig beschouwd worden. Niets mag worden beschouwd als een (medische) claim dat klachten, ziekten, leerproblemen of andere problemen kunnen worden voorkomen of te genezen c.q. te behandelen zijn. Ilona Verharen-Suijkerbuijk is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enige vorm van schade of fouten die uit toepassing van kennis en/of informatie voort zouden kunnen komen. De op deze website (www.ilonaspraktijk.nl) opgenomen informatie mag op geen enkele wijze als instructie voor therapie of als diagnose in medische zin worden opgevat. Bij klachten en/of problemen dient altijd eerst de (huis)arts geconsulteerd te worden. Voor een verantwoorde toepassing van alle beschreven informatie, hetzij in de vorm van therapie, remedies, of anders, dient u zich altijd eerst tot uw arts te wenden. Medicijngebruik mag uitsluitend op advies van een arts gestart, afgebouwd of gestaakt worden.

De inhoud van deze websites is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie niet volledig is of onjuistheden bevat.