Consult
Consultprijs €50,- per uur.
Dit is exclusief remedies.

Het eerste consult duurt ongeveer 2 uur.
Na 8 weken vindt er een vervolgconsult plaats.

Betaling
Betaling kan contant of via een Tikkie die direct wordt overgemaakt.

Vergoeding
Het consult wordt niet vergoed door de Zorgverzekeraar.